Med Hjärta för Värmland

Handelskammaren Värmland är en oberoende och privat finansierad förening för företag som vill göra skillnad. Tillsammans är vi över 1200 medlemsföretag som brinner för Värmland och som vill skapa förutsättningar för att företag och människor ska utvecklas och trivas här.

Vi gör det genom att erbjuda mötesplatser för kunskap, idéer och affärer, genom att stötta företag som är eller vill in på en global marknad och vi gör det genom att lyfta näringslivets röst, där du som medlem har inflytande att påverka.

Med över hundra års erfarenhet är vi långsiktiga och uthålliga, samtidigt som vi är aktuella, snabbfotade och på’t. Alltid med hjärta för och i Värmland.

Tillsammans gör vi Värmland till en ännu bättre plats för företagen.


Medlemsbevis och Certifikat

Visa att ni är en del av Handelskammaren Värmland

Som medlem i Handelskammaren Värmland är ni med och gör Värmland till en bättre plats, för företagen och människorna som bor här. Som medlem får ni ett digitalt medlemsbevis som ni kan lägga upp på er webbsida och dela i digitala kanaler.

Säkra era internationella affärer

Med en certifiering i export- och importhantering skapar ni trygghet för verksamheten, medarbetarna och era kunder. Certifieringen består av tre grundutbildningar samt en valbar fördjupning.

Vid genomförd certifiering erhålls ett intyg som som bevis på erhållna kunskaper inom export- och importhantering.